Multikody

Strony związane z hasłem 'falowniki':

1 · 2 · następna strona »
 • falowniki lg »

  Falowniki wortal przemiennikach częstotliwości. Falowniki urządzenia energo-elektroniczne służące do regulacji częstotliwości wyjściowej. Nazywane również: przemienniki częstotliwości; przetwornice częstotliwości. Falowniki głównie wykorzystywane są w przemyśle do regulacji prędkości obrotowej klatkowymi silnikami prądu zmiennego. Ich zadaniem jest przekształcanie prądu 1 lub 3 fazowego w prąd 3 fazowy o zmiennej częstotliwości i amplitudzie napięcia.Falowniki portal wiedzy technicznej. Falowniki.pl centrum informacyjne. Informacje od producentów falowników.

  Data dodania: 30 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • naprawa falowników »

  Nagrzewanie indukcyjne stosowane jest przy topieniu, wyżarzaniu, hartowaniu, lutowaniu metali na twardo i miękko. Do topienia metali w piecach indukcyjnych używa się niskich częstotliwości od 25 do 60 Hz.
  Do nagrzewania odkuwek, do wyżarzania i głębokiego utwardzania powierzchniowego większych elementów najbardziej skuteczny jest zakres częstotliwości od 500 do 3000 Hz. Wielkie częstotliwości, w przedziale od 0,1 do 1 MHz, są używane do obróbki małych elementów i do lutowania na twardo i miękko.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki ie5 »

  Regulacja stromości zmniejsza iskrzenie, rozpryski i wydmuch przy zgrzewaniu profilowym. Pozwala ona na jednostajny wzrost prądu zgrzewającego od małej wartości początkowej do pełnego prądu zgrzewającego. Poza tym zapobiega ona powstawaniu zakończeń w kształcie dziobowatego zgrzewu przy zgrzewaniu aluminium i jego stopów oraz materiałów platerowanych oraz pozwala zgrzewać materiały, które można było poprzednio zgrzać tylko przy pomocy trójfazowych przetwornic częstotliwości. Sterowanie stromości narastania i opadanie prądu może być użyte do precyzyjnego sterowania synchronicznego lub sterowania niesynchronicznego zawierającego regulację ogrzewania.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor ślimakowy kątowy »

  W kondensatorze idealnym prąd wyprzedza przyłożone napięcie o 90 stopni, moc w kondensatorze nie wydziela się, a więc współczynnik strat dielektrycznych wynosi zero. Kondensator idealny nie może być w praktyce skonstruowany, dlatego też w kondensatorach wydzielane są pewne straty, a więc wytwarzane jest ciepło. W kondensatorze do nagrzewania dielektrycznego straty są znacznie większe i wykorzystane są jako źródło ciepła. Przyczyny nagrzewania są dość skomplikowane lecz głównie wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, przez materiał płynie mały prąd upływu zależny od wartości przyłożonego napięcia. Prąd ten wytwarza straty cieplne PR o stosunkowo małej wartości.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sprzedaż falowników »

  Ze względu na to, że zagadnienie sterowania silnika przy pomocy wzmacniaczy magnetycznych nie jest tutaj dostatecznie wyjaśnione, dane doświadczalne nie zostaną przedstawione. Dane eksploatacyjne wzięte z innych dziedzin wykazały, że wzmacniacze magnetyczne są elementami pewnymi, bardzo wytrzymałymi i w zasadzie nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Własności te wpływają bardzo korzystnie na rozpowszechnianie się wzmacniaczy magnetycznych. Wydaje się, że wzmacniacze te mogą by stosowane do sterowania silników o bardzo małych mocach znamionowych. Ceny tych urządzeń kształtują się na poziomie średnim między wysoką ceną układów silnik-prądnica i niską ceną układów do zasilania elektronicznego (jonowego).

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki VLT 2800 »

  W półautomatycznej metodzie sterowania jedną lub dwie z takich czynności jak nacisk, zamknięcie obwodu, nastawienie wielkości prądu, mierzenie czasu, mogą być sterowane automatycznie, podczas gdy pozostałe czynności są sterowane przez operatora. Na przykład, nacisk na przedmiot obrabiany może być wytwarzany przez sprężynę sterowaną przy pomocy silnika czy elektromagnesu lub przez tłok w cylindrze sterowany elektromagnesem, czy też przez prasę hydrauliczną. Obwód może być zamknięty przy pomocy stycznika, silnika z krzywką lub przez łącznik elektronowy. Podobnie mierzenie czasu może być wykonane przez urządzenie zwłoczne napędzane przy pomocy silnika sterowanego poprzez magnetyczne urządzenie opóźniające lub przez elektroniczny obwód opóźniający.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • VACON NXL »

  Do wytworzenia załączeń i wyłączeń prądu grzejnego zastosowano sterowanie elektroniczne. Częstotliwość przerywania prądu może dochodzić do 450 razy na minutę. Zgrzewy liniowe są przeważnie wytwarzane przy elektrodach i detalu obrabianym zanurzonych w wodzie w celu zmniejszenia do minimum temperatury tych elementów. Taki rodzaj chłodzenia zmniejsza zarówno odkształcenie detalu, jak i koszty eksploatacji kół zgrzewających. Zgrzewanie liniowe stosowane jest do wytwarzania zbiorników ropy, transformatorów, chłodziarek, parowników, zbiorników gazu, promienników parowych, butli próżniowych zrobionych z metalu i różnych innych wyrobów.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki JX »

  Ilość ciepła wytworzona w przedmiocie zgrzewanym przez prąd wtórny transformatora zgrzewalniczego zależy od wartości chwilowej przyłożonego napięcia w chwili włączenia obwodu pierwotnego. Jest to zależne ze względu na to, że dla pewnych warunków w uzwojeniu wtórnym wytwarzany jest prąd przejściowy, zwiększający wartość wypadkowego prądu w jednym lub kilku cyklach. W związku z tym ilość ciepła nie będzie wielkością stałą nawet wtedy, gdy czas przepływu prądu mierzony w cyklach pozostanie bez zmiany. Ten rozrzut wielkości wydzielonego ciepła jest ważnym czynnikiem w zgrzewaniu materiałów czułych na temperaturę zgrzewania. W konsekwencji, prąd przejściowy wytwarza możliwość opalania elektrod i zwiększa koszty eksploatacji zgrzewarki.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Na uzwojeniu powstaje napięcie w postaci serii dodatnich impulsów i następnie w postaci podobnej serii impulsów ujemnych. Pokazany jest wykres wartości chwilowych i sposób zapewnienia zmniejszenia częstotliwości. Napięcie zgrzewające sterowane jest przez kolejne obwody ustalania czasu. Stosowana częstotliwość leży przeważnie w przedziale od 1 do 5 Hz. Oczywiście, tak niska częstotliwość zmniejsza opór indukcyjny uzwojenia wtórnego transformatora zgrzewarki. Zmniejszenie oporności biernej poprawia współczynnik mocy zgrzewarki. Użycie trzech faz daje możność pokrycia obciążenia zgrzewarki przez wszystkie fazy źródła, a więc równomiernego obciążenia między te fazy.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja częstotliwościowa »

  Rozważymy początkowo tylko sprawność wzbudnika, która może zależeć od częstotliwości i rozmiarów wsadu, a szczególnie od jego średnicy. Można to wywnioskować na podstawie wyrażenia, z którego wynika, że sprawność winna rosnąć ze wzrostem częstotliwości. Wniosek ten jest słuszny dla małych elementów i małych głębokości wnikania, lecz nie jest słuszny dla wsadów o dużych średnicach. Wpływ zwiększenia średnicy wsadu może być przeanalizowany w następujący sposób. Załóżmy, że przy danej częstotliwości i prądzie wzbudnika zwiększany będzie promień wsadu. Powierzchnia wsadu, wytwarzany strumień i indukowana SEM będą zmieniały się proporcjonalnie do kwadratu promienia.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Hitachi L100 »

  Zastosowanie w zgrzewarce elektrod węglowych, grafitowych lub wolframowych pozwala na lutowanie materiałów na miękko i twardo. W tym przypadku ciepło wytwarzane jest raczej w elektrodzie, a nie w obrabianym przedmiocie. Do wykonywania połączeń metodą oporową przy pomocy lutowania twardego w transformatorach, maszynach i innych urządzeniach elektrycznych często używa się przenośnych kleszczy zaopatrzonych w elektrody węglowe. Użycie lutu srebrnego zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i cieplną spoiny.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Cena falownika LG »

  Przy pomocy zgrzewania punktowego zwanego impulsowym zgrzewaniem punktowym można zgrzewać dwa kawałki materiału o grubości 1 cala (2,54 cm) lub łączyć warstwą trzech płyt składającą się z płyty o grubości = cala (1,27 cm) umieszczonej między dwiema płytami grubszymi. Proces impulsowego zgrzewania punktowego wymaga użycia prasy o wysokiej jakości, zdolnej do wytworzenia dużego nacisku, oraz zastosowania sterowania elektronicznego do przerywania płynącego prądu zgrzewającego. Na przykład, dla zgrzania dwóch kawałków metalowych o grubości 1 cala (2,54 cm) można zastosować 10 impulsów mocy o długości 20 okresów oddzielonych przerwami o długości 10 okresów. Przerwy pomiędzy poszczególnymi impulsami pozwalają na obniżenie się temperatury elektrod chłodzonych wodą poniżej temperatury dopuszczalnej.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  W niektórych przypadkach pożądane jest aby przedmiot jeszcze przed włączeniem prądu zgrzewającego został podgrzany, w innych zaś przypadkach pożądane jest zmniejszenie stopnia oziębienia (wyżarzanie) po ustaniu przepływu prądu elektrycznego. W przypadkach tych należy zwiększyć ilość etapów w procesie zgrzewania. Każdy dodatkowy etap wymaga użycia innego obwodu ustalania czasu i innego układu do regulacji prądu w łańcuchu kolejnych zespołów regulacji.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulatory silników prądu stałego »

  Nagrzewanie przy pomocy pól magnetycznych małej częstotliwości, było znane od 1880 r. Przez wiele lat piece indukcyjne były używane w zakładach wytwarzających elektryczne lampy oświetleniowe, lampy elektronowe do wypalania „getterów" i usuwania gazów uwięzionych w metalu lub innych częściach wewnątrz lampy. Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego wielkiej częstotliwości do obróbki cieplnej metali zostało opracowane w czasie drugiej wojny światowej.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis »

  Łączniki elektroniczne zawierają dwie lampy gazowane połączone w przeciwsobny układ równoległy, działając jako łącznik jednobiegunowy. Do tego celu mogą być stosowane zarówno tyratrony jak i ignitrony. W zgrzewarkach przeważnie używane są ignitrony. W tym przypadku ignitrony są sterowane przez prostowniki miedziowe (lub selenowe). Przy zaciskach x, y zwartych przez łącznik, lub układ ustalania czasu, działanie układu jest oczywiste . Spotykany w handlu stycznik elektronowy, w którym zastosowano ten układ. Z lewej strony rysunku widzimy prostowniki, a z prawej ignitrony chłodzone wodą.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Sinamics »

  Nacisk na zgrzewany przedmiot przed i podczas procesu zgrzewania jest wywierany przy pomocy nóg, elektrod z wmontowanymi sprężynami lub przez prasę hydrauliczną. Często nacisk ten jest wytwarzany przy pomocy sprężonego powietrza. Może on też być spowodowany przez elektromagnes lub przez krzywkę napędzaną silnikiem.
  Prąd grzejny doprowadzony jest do przedmiotu obrabianego z wtórnego uzwojenia transformatora (z wyjątkiem zgrzewania udarowego) wbudowanego w zgrzewarkę.
  Do sterowania poszczególnych czynności w procesie zgrzewania służą układy elektroniczne opisane w dalszej części rozdziału. Zapewniają one wykonanie zgrzewu o dobrej jakości.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników Danfoss »

  Zgrzewanie iskrowe daje lepsze wyniki niż zgrzewanie zwarciowe przy łączeniu stali i innych stopów żelaza. Wynik zgrzewania jest lepszy ze względu na to, że zgrzewane powierzchnie są łączone przy pomocy stopionego czystego materiału. Zgrzewanie tego typu jest szczególnie często używane w konstrukcjach samochodowych przy wytwarzaniu nadwozi, osi, kół, szkieletów i innych części. Jest ono również używane do zgrzewania korpusów silników, zbiorników transformatorów, powierzchni pojemników metalowych i do wielu rodzajów konstrukcji stalowych. Zgrzewanie iskrowe może być zastosowane do zgrzewania małych detali o przekroju kołowym o średnicy 0,01 cala (0,0254 cm) oraz płaskowników o powierzchni 60 cali kwadratowych (387 cm2).

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Forum »

  FALOWNIKI internetowe forum branżowe. Informacje, instrukcje, schematy, wsparcie techniczne, Fachowcy pomogą ci dobrać odpowiedni falownik. POMOC. Celem ograniczenia ilości typów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym zestawiono gazy i pary w grupy zależnie od ich temperatur samozapalenia. Pięć grup samozapalenia oznacza się literami Gl do G5, przy czym dla każdej grupy ustalono temperatury klasyfikacyjne, których nie należy mylić z temperaturami dopuszczalnymi. Temperatury dopuszczalne są zawsze niższe od kwalifikacyjnych dla zachowania dostatecznego marginesu bezpieczeństwa w związku z wahaniami temperatury samozapalenia.

  Data dodania: 27 12 2014 · szczegóły wpisu »
 • zadajniki sygnałów »

  Elektrolity i woda niedestylowana mogą być ogrzewane przy pomocy prądu elektrycznego płynącego między elektrodami umieszczonymi w elektrolicie. W tym przypadku oporność płynu jest opornością R w wyrażeniu na moc grzejną PR. Podobny sposób nagrzewania jest stosowany w wielu piecach chemicznych i metalurgicznych. Ruda i inne składniki tworzące surowy wsad piecowy są w tym przypadku umieszczone w otwartym piecu o przekroju kołowym. Następnie, do pieca z ładunkiem opuszczane są dwie cylindryczne elektrody z węgla lub grafitu i przez wsad między elektrodami przepuszcza się prąd elektryczny. Początkowo wsad jest w stanie stałym. Później, pod wpływem działania prądu elektrycznego o dużym natężeniu, powoli topi się przechodząc w stan ciekły. Piece tego typu nazywane są piecami łukowymi o elektrodach węglowych.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Wyszukaj »

  Falowniki dobór, wyszukiwarka, porównywarka falowników. Jednak czasem zabiegi zmniejszające zagrożenie są tak kosztowane, że nie opłaca się ich stosować szczególnie, gdy nie ma silników, a tylko oświetlenie. Charakterystycznym przykładem są np. małe i niskie pomieszczenia w wolno stojących budynkach, w których zainstalowano kilka wytwornic acetylenu o wydajności do 10 m3/h acetylenu każda. Konieczne eksploatacyjnie otwieranie szuflad dla usunięcia pozostałości i zasypania świeżego karbidu stwarza zagrożenie wybuchowe. Wentylacja w tych pomieszczeniach jest z reguły grawitacyjna, ponieważ zastosowanie wentylacji mechanicznej byłoby zbyt kosztowne. W tych pomieszczeniach potrzebne jest tylko oświetlenie elektryczne, dlatego w danym przypadku ekonomicznie uzasadniona jest kwalifikacja do kategorii zagrożenia W-I. Wiąże się z tym oświetlenie pomieszczenia oprawami umieszczonymi na zewnątrz i świecącymi przez szczelne nieotwierane okna lub specjalne otwory podwójnie oszklone.

  Data dodania: 27 12 2014 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »