Multikody

Strony związane z hasłem 'Lenze':

 • falowniki ie5 »

  Regulacja stromości zmniejsza iskrzenie, rozpryski i wydmuch przy zgrzewaniu profilowym. Pozwala ona na jednostajny wzrost prądu zgrzewającego od małej wartości początkowej do pełnego prądu zgrzewającego. Poza tym zapobiega ona powstawaniu zakończeń w kształcie dziobowatego zgrzewu przy zgrzewaniu aluminium i jego stopów oraz materiałów platerowanych oraz pozwala zgrzewać materiały, które można było poprzednio zgrzać tylko przy pomocy trójfazowych przetwornic częstotliwości. Sterowanie stromości narastania i opadanie prądu może być użyte do precyzyjnego sterowania synchronicznego lub sterowania niesynchronicznego zawierającego regulację ogrzewania.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor ślimakowy kątowy »

  W kondensatorze idealnym prąd wyprzedza przyłożone napięcie o 90 stopni, moc w kondensatorze nie wydziela się, a więc współczynnik strat dielektrycznych wynosi zero. Kondensator idealny nie może być w praktyce skonstruowany, dlatego też w kondensatorach wydzielane są pewne straty, a więc wytwarzane jest ciepło. W kondensatorze do nagrzewania dielektrycznego straty są znacznie większe i wykorzystane są jako źródło ciepła. Przyczyny nagrzewania są dość skomplikowane lecz głównie wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, przez materiał płynie mały prąd upływu zależny od wartości przyłożonego napięcia. Prąd ten wytwarza straty cieplne PR o stosunkowo małej wartości.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sprzedaż falowników »

  Ze względu na to, że zagadnienie sterowania silnika przy pomocy wzmacniaczy magnetycznych nie jest tutaj dostatecznie wyjaśnione, dane doświadczalne nie zostaną przedstawione. Dane eksploatacyjne wzięte z innych dziedzin wykazały, że wzmacniacze magnetyczne są elementami pewnymi, bardzo wytrzymałymi i w zasadzie nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Własności te wpływają bardzo korzystnie na rozpowszechnianie się wzmacniaczy magnetycznych. Wydaje się, że wzmacniacze te mogą by stosowane do sterowania silników o bardzo małych mocach znamionowych. Ceny tych urządzeń kształtują się na poziomie średnim między wysoką ceną układów silnik-prądnica i niską ceną układów do zasilania elektronicznego (jonowego).

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki VLT 2800 »

  W półautomatycznej metodzie sterowania jedną lub dwie z takich czynności jak nacisk, zamknięcie obwodu, nastawienie wielkości prądu, mierzenie czasu, mogą być sterowane automatycznie, podczas gdy pozostałe czynności są sterowane przez operatora. Na przykład, nacisk na przedmiot obrabiany może być wytwarzany przez sprężynę sterowaną przy pomocy silnika czy elektromagnesu lub przez tłok w cylindrze sterowany elektromagnesem, czy też przez prasę hydrauliczną. Obwód może być zamknięty przy pomocy stycznika, silnika z krzywką lub przez łącznik elektronowy. Podobnie mierzenie czasu może być wykonane przez urządzenie zwłoczne napędzane przy pomocy silnika sterowanego poprzez magnetyczne urządzenie opóźniające lub przez elektroniczny obwód opóźniający.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • VACON NXL »

  Do wytworzenia załączeń i wyłączeń prądu grzejnego zastosowano sterowanie elektroniczne. Częstotliwość przerywania prądu może dochodzić do 450 razy na minutę. Zgrzewy liniowe są przeważnie wytwarzane przy elektrodach i detalu obrabianym zanurzonych w wodzie w celu zmniejszenia do minimum temperatury tych elementów. Taki rodzaj chłodzenia zmniejsza zarówno odkształcenie detalu, jak i koszty eksploatacji kół zgrzewających. Zgrzewanie liniowe stosowane jest do wytwarzania zbiorników ropy, transformatorów, chłodziarek, parowników, zbiorników gazu, promienników parowych, butli próżniowych zrobionych z metalu i różnych innych wyrobów.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki JX »

  Ilość ciepła wytworzona w przedmiocie zgrzewanym przez prąd wtórny transformatora zgrzewalniczego zależy od wartości chwilowej przyłożonego napięcia w chwili włączenia obwodu pierwotnego. Jest to zależne ze względu na to, że dla pewnych warunków w uzwojeniu wtórnym wytwarzany jest prąd przejściowy, zwiększający wartość wypadkowego prądu w jednym lub kilku cyklach. W związku z tym ilość ciepła nie będzie wielkością stałą nawet wtedy, gdy czas przepływu prądu mierzony w cyklach pozostanie bez zmiany. Ten rozrzut wielkości wydzielonego ciepła jest ważnym czynnikiem w zgrzewaniu materiałów czułych na temperaturę zgrzewania. W konsekwencji, prąd przejściowy wytwarza możliwość opalania elektrod i zwiększa koszty eksploatacji zgrzewarki.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Na uzwojeniu powstaje napięcie w postaci serii dodatnich impulsów i następnie w postaci podobnej serii impulsów ujemnych. Pokazany jest wykres wartości chwilowych i sposób zapewnienia zmniejszenia częstotliwości. Napięcie zgrzewające sterowane jest przez kolejne obwody ustalania czasu. Stosowana częstotliwość leży przeważnie w przedziale od 1 do 5 Hz. Oczywiście, tak niska częstotliwość zmniejsza opór indukcyjny uzwojenia wtórnego transformatora zgrzewarki. Zmniejszenie oporności biernej poprawia współczynnik mocy zgrzewarki. Użycie trzech faz daje możność pokrycia obciążenia zgrzewarki przez wszystkie fazy źródła, a więc równomiernego obciążenia między te fazy.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Hitachi L100 »

  Zastosowanie w zgrzewarce elektrod węglowych, grafitowych lub wolframowych pozwala na lutowanie materiałów na miękko i twardo. W tym przypadku ciepło wytwarzane jest raczej w elektrodzie, a nie w obrabianym przedmiocie. Do wykonywania połączeń metodą oporową przy pomocy lutowania twardego w transformatorach, maszynach i innych urządzeniach elektrycznych często używa się przenośnych kleszczy zaopatrzonych w elektrody węglowe. Użycie lutu srebrnego zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i cieplną spoiny.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  W niektórych przypadkach pożądane jest aby przedmiot jeszcze przed włączeniem prądu zgrzewającego został podgrzany, w innych zaś przypadkach pożądane jest zmniejszenie stopnia oziębienia (wyżarzanie) po ustaniu przepływu prądu elektrycznego. W przypadkach tych należy zwiększyć ilość etapów w procesie zgrzewania. Każdy dodatkowy etap wymaga użycia innego obwodu ustalania czasu i innego układu do regulacji prądu w łańcuchu kolejnych zespołów regulacji.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Sinamics »

  Nacisk na zgrzewany przedmiot przed i podczas procesu zgrzewania jest wywierany przy pomocy nóg, elektrod z wmontowanymi sprężynami lub przez prasę hydrauliczną. Często nacisk ten jest wytwarzany przy pomocy sprężonego powietrza. Może on też być spowodowany przez elektromagnes lub przez krzywkę napędzaną silnikiem.
  Prąd grzejny doprowadzony jest do przedmiotu obrabianego z wtórnego uzwojenia transformatora (z wyjątkiem zgrzewania udarowego) wbudowanego w zgrzewarkę.
  Do sterowania poszczególnych czynności w procesie zgrzewania służą układy elektroniczne opisane w dalszej części rozdziału. Zapewniają one wykonanie zgrzewu o dobrej jakości.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Forum »

  FALOWNIKI internetowe forum branżowe. Informacje, instrukcje, schematy, wsparcie techniczne, Fachowcy pomogą ci dobrać odpowiedni falownik. POMOC. Celem ograniczenia ilości typów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym zestawiono gazy i pary w grupy zależnie od ich temperatur samozapalenia. Pięć grup samozapalenia oznacza się literami Gl do G5, przy czym dla każdej grupy ustalono temperatury klasyfikacyjne, których nie należy mylić z temperaturami dopuszczalnymi. Temperatury dopuszczalne są zawsze niższe od kwalifikacyjnych dla zachowania dostatecznego marginesu bezpieczeństwa w związku z wahaniami temperatury samozapalenia.

  Data dodania: 27 12 2014 · szczegóły wpisu »
 • zadajniki sygnałów »

  Elektrolity i woda niedestylowana mogą być ogrzewane przy pomocy prądu elektrycznego płynącego między elektrodami umieszczonymi w elektrolicie. W tym przypadku oporność płynu jest opornością R w wyrażeniu na moc grzejną PR. Podobny sposób nagrzewania jest stosowany w wielu piecach chemicznych i metalurgicznych. Ruda i inne składniki tworzące surowy wsad piecowy są w tym przypadku umieszczone w otwartym piecu o przekroju kołowym. Następnie, do pieca z ładunkiem opuszczane są dwie cylindryczne elektrody z węgla lub grafitu i przez wsad między elektrodami przepuszcza się prąd elektryczny. Początkowo wsad jest w stanie stałym. Później, pod wpływem działania prądu elektrycznego o dużym natężeniu, powoli topi się przechodząc w stan ciekły. Piece tego typu nazywane są piecami łukowymi o elektrodach węglowych.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Wyszukaj »

  Falowniki dobór, wyszukiwarka, porównywarka falowników. Jednak czasem zabiegi zmniejszające zagrożenie są tak kosztowane, że nie opłaca się ich stosować szczególnie, gdy nie ma silników, a tylko oświetlenie. Charakterystycznym przykładem są np. małe i niskie pomieszczenia w wolno stojących budynkach, w których zainstalowano kilka wytwornic acetylenu o wydajności do 10 m3/h acetylenu każda. Konieczne eksploatacyjnie otwieranie szuflad dla usunięcia pozostałości i zasypania świeżego karbidu stwarza zagrożenie wybuchowe. Wentylacja w tych pomieszczeniach jest z reguły grawitacyjna, ponieważ zastosowanie wentylacji mechanicznej byłoby zbyt kosztowne. W tych pomieszczeniach potrzebne jest tylko oświetlenie elektryczne, dlatego w danym przypadku ekonomicznie uzasadniona jest kwalifikacja do kategorii zagrożenia W-I. Wiąże się z tym oświetlenie pomieszczenia oprawami umieszczonymi na zewnątrz i świecącymi przez szczelne nieotwierane okna lub specjalne otwory podwójnie oszklone.

  Data dodania: 27 12 2014 · szczegóły wpisu »
 • softstarty abb »

  Napięcie stosowane w obwodzie wtórnym jest stosunkowo niskie, gdyż jest rządu 2 do 10 woltów. Natomiast prąd wytwarzający zgrzeiną jest stosunkowo duży i zależy od grubości rozmiarów zgrzewanych części, powierzchni styku i użytego materiału. Przy zgrzewaniu drutów o małym przekroju prąd nie przekracza 100 A, natomiast przy wytwarzaniu elementów konstrukcyjnych prąd może osiągnąć wartość rzędu setek lub tysięcy amperów. Do zgrzewania oporowego używa się przeważnie prądu zmiennego. Współczynnik mocy wynosi przeciętnie około 0,5. W pewnych przypadkach współczynnik mocy może być bardzo niski i wynosić 0,1 lub bardzo wysoki o wartości 0,9. W pierwszym ćwierćwieczu naszego stulecia zgrzewanie oporowe było stosowane tylko do części z żelaza, lecz wraz z rozwojem techniki zgrzewania, a szczególnie z wprowadzeniem sterowania elektronicznego omówionego przy końcu tego rozdziału, zaczęto z powodzeniem zgrzewać prawie wszystkie metale i stopy.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Poszczególne etapy procesu zgrzewania mogą być sterowane elektronicznie przez rozmaite obwody. Prosty i powszechnie używany układ do dokładnego mierzenia przedziału czasu. Istota działania tego układu jest związana z pracą obwodu RC znajdującego się wewnątrz kropkowanego kwadratu. Mierzenie przedziału czasu rozpoczyna się w chwili zamknięcia wyłącznika uruchomiającego, a jego zakończenie następuje w chwili zadziałania przekaźnika telefonicznego P. W celu zrozumienia działania tego układu zauważmy, że źródło o napięciu 115 woltów jest przyłączone do punktów a i b będących zaciskami obwodu dzielnika potencjometrycznego zawierającego oporności. Potencjometr pozwala na zmianę wartości napięcia przyłożonego między punktami.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »