Multikody

Strony związane z hasłem 'styczniki':

 • naprawa falowników »

  Nagrzewanie indukcyjne stosowane jest przy topieniu, wyżarzaniu, hartowaniu, lutowaniu metali na twardo i miękko. Do topienia metali w piecach indukcyjnych używa się niskich częstotliwości od 25 do 60 Hz.
  Do nagrzewania odkuwek, do wyżarzania i głębokiego utwardzania powierzchniowego większych elementów najbardziej skuteczny jest zakres częstotliwości od 500 do 3000 Hz. Wielkie częstotliwości, w przedziale od 0,1 do 1 MHz, są używane do obróbki małych elementów i do lutowania na twardo i miękko.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor ślimakowy kątowy »

  W kondensatorze idealnym prąd wyprzedza przyłożone napięcie o 90 stopni, moc w kondensatorze nie wydziela się, a więc współczynnik strat dielektrycznych wynosi zero. Kondensator idealny nie może być w praktyce skonstruowany, dlatego też w kondensatorach wydzielane są pewne straty, a więc wytwarzane jest ciepło. W kondensatorze do nagrzewania dielektrycznego straty są znacznie większe i wykorzystane są jako źródło ciepła. Przyczyny nagrzewania są dość skomplikowane lecz głównie wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, przez materiał płynie mały prąd upływu zależny od wartości przyłożonego napięcia. Prąd ten wytwarza straty cieplne PR o stosunkowo małej wartości.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • VACON NXL »

  Do wytworzenia załączeń i wyłączeń prądu grzejnego zastosowano sterowanie elektroniczne. Częstotliwość przerywania prądu może dochodzić do 450 razy na minutę. Zgrzewy liniowe są przeważnie wytwarzane przy elektrodach i detalu obrabianym zanurzonych w wodzie w celu zmniejszenia do minimum temperatury tych elementów. Taki rodzaj chłodzenia zmniejsza zarówno odkształcenie detalu, jak i koszty eksploatacji kół zgrzewających. Zgrzewanie liniowe stosowane jest do wytwarzania zbiorników ropy, transformatorów, chłodziarek, parowników, zbiorników gazu, promienników parowych, butli próżniowych zrobionych z metalu i różnych innych wyrobów.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki JX »

  Ilość ciepła wytworzona w przedmiocie zgrzewanym przez prąd wtórny transformatora zgrzewalniczego zależy od wartości chwilowej przyłożonego napięcia w chwili włączenia obwodu pierwotnego. Jest to zależne ze względu na to, że dla pewnych warunków w uzwojeniu wtórnym wytwarzany jest prąd przejściowy, zwiększający wartość wypadkowego prądu w jednym lub kilku cyklach. W związku z tym ilość ciepła nie będzie wielkością stałą nawet wtedy, gdy czas przepływu prądu mierzony w cyklach pozostanie bez zmiany. Ten rozrzut wielkości wydzielonego ciepła jest ważnym czynnikiem w zgrzewaniu materiałów czułych na temperaturę zgrzewania. W konsekwencji, prąd przejściowy wytwarza możliwość opalania elektrod i zwiększa koszty eksploatacji zgrzewarki.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Na uzwojeniu powstaje napięcie w postaci serii dodatnich impulsów i następnie w postaci podobnej serii impulsów ujemnych. Pokazany jest wykres wartości chwilowych i sposób zapewnienia zmniejszenia częstotliwości. Napięcie zgrzewające sterowane jest przez kolejne obwody ustalania czasu. Stosowana częstotliwość leży przeważnie w przedziale od 1 do 5 Hz. Oczywiście, tak niska częstotliwość zmniejsza opór indukcyjny uzwojenia wtórnego transformatora zgrzewarki. Zmniejszenie oporności biernej poprawia współczynnik mocy zgrzewarki. Użycie trzech faz daje możność pokrycia obciążenia zgrzewarki przez wszystkie fazy źródła, a więc równomiernego obciążenia między te fazy.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja częstotliwościowa »

  Rozważymy początkowo tylko sprawność wzbudnika, która może zależeć od częstotliwości i rozmiarów wsadu, a szczególnie od jego średnicy. Można to wywnioskować na podstawie wyrażenia, z którego wynika, że sprawność winna rosnąć ze wzrostem częstotliwości. Wniosek ten jest słuszny dla małych elementów i małych głębokości wnikania, lecz nie jest słuszny dla wsadów o dużych średnicach. Wpływ zwiększenia średnicy wsadu może być przeanalizowany w następujący sposób. Załóżmy, że przy danej częstotliwości i prądzie wzbudnika zwiększany będzie promień wsadu. Powierzchnia wsadu, wytwarzany strumień i indukowana SEM będą zmieniały się proporcjonalnie do kwadratu promienia.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Hitachi L100 »

  Zastosowanie w zgrzewarce elektrod węglowych, grafitowych lub wolframowych pozwala na lutowanie materiałów na miękko i twardo. W tym przypadku ciepło wytwarzane jest raczej w elektrodzie, a nie w obrabianym przedmiocie. Do wykonywania połączeń metodą oporową przy pomocy lutowania twardego w transformatorach, maszynach i innych urządzeniach elektrycznych często używa się przenośnych kleszczy zaopatrzonych w elektrody węglowe. Użycie lutu srebrnego zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i cieplną spoiny.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  W niektórych przypadkach pożądane jest aby przedmiot jeszcze przed włączeniem prądu zgrzewającego został podgrzany, w innych zaś przypadkach pożądane jest zmniejszenie stopnia oziębienia (wyżarzanie) po ustaniu przepływu prądu elektrycznego. W przypadkach tych należy zwiększyć ilość etapów w procesie zgrzewania. Każdy dodatkowy etap wymaga użycia innego obwodu ustalania czasu i innego układu do regulacji prądu w łańcuchu kolejnych zespołów regulacji.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulatory silników prądu stałego »

  Nagrzewanie przy pomocy pól magnetycznych małej częstotliwości, było znane od 1880 r. Przez wiele lat piece indukcyjne były używane w zakładach wytwarzających elektryczne lampy oświetleniowe, lampy elektronowe do wypalania „getterów" i usuwania gazów uwięzionych w metalu lub innych częściach wewnątrz lampy. Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego wielkiej częstotliwości do obróbki cieplnej metali zostało opracowane w czasie drugiej wojny światowej.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis »

  Łączniki elektroniczne zawierają dwie lampy gazowane połączone w przeciwsobny układ równoległy, działając jako łącznik jednobiegunowy. Do tego celu mogą być stosowane zarówno tyratrony jak i ignitrony. W zgrzewarkach przeważnie używane są ignitrony. W tym przypadku ignitrony są sterowane przez prostowniki miedziowe (lub selenowe). Przy zaciskach x, y zwartych przez łącznik, lub układ ustalania czasu, działanie układu jest oczywiste . Spotykany w handlu stycznik elektronowy, w którym zastosowano ten układ. Z lewej strony rysunku widzimy prostowniki, a z prawej ignitrony chłodzone wodą.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • softstarty abb »

  Napięcie stosowane w obwodzie wtórnym jest stosunkowo niskie, gdyż jest rządu 2 do 10 woltów. Natomiast prąd wytwarzający zgrzeiną jest stosunkowo duży i zależy od grubości rozmiarów zgrzewanych części, powierzchni styku i użytego materiału. Przy zgrzewaniu drutów o małym przekroju prąd nie przekracza 100 A, natomiast przy wytwarzaniu elementów konstrukcyjnych prąd może osiągnąć wartość rzędu setek lub tysięcy amperów. Do zgrzewania oporowego używa się przeważnie prądu zmiennego. Współczynnik mocy wynosi przeciętnie około 0,5. W pewnych przypadkach współczynnik mocy może być bardzo niski i wynosić 0,1 lub bardzo wysoki o wartości 0,9. W pierwszym ćwierćwieczu naszego stulecia zgrzewanie oporowe było stosowane tylko do części z żelaza, lecz wraz z rozwojem techniki zgrzewania, a szczególnie z wprowadzeniem sterowania elektronicznego omówionego przy końcu tego rozdziału, zaczęto z powodzeniem zgrzewać prawie wszystkie metale i stopy.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Poszczególne etapy procesu zgrzewania mogą być sterowane elektronicznie przez rozmaite obwody. Prosty i powszechnie używany układ do dokładnego mierzenia przedziału czasu. Istota działania tego układu jest związana z pracą obwodu RC znajdującego się wewnątrz kropkowanego kwadratu. Mierzenie przedziału czasu rozpoczyna się w chwili zamknięcia wyłącznika uruchomiającego, a jego zakończenie następuje w chwili zadziałania przekaźnika telefonicznego P. W celu zrozumienia działania tego układu zauważmy, że źródło o napięciu 115 woltów jest przyłączone do punktów a i b będących zaciskami obwodu dzielnika potencjometrycznego zawierającego oporności. Potencjometr pozwala na zmianę wartości napięcia przyłożonego między punktami.

  Data dodania: 07 01 2015 · szczegóły wpisu »